Follow us

Image Alt

ISO41001CSI

  /  CEN   /  Het einde van een tijdperk, en een nieuw begin…
Figure ISO41001

Het einde van een tijdperk, en een nieuw begin…

Het begin: NEN2748

Veel facility managers zijn opgegroeid met de vertrouwde facilitaire norm NEN2748, die ons vakgebied definieerde en de ontwikkeling van FM als een professionele discipline inluidde. Met deze norm had Nederland een wereldprimeur en werd ons kleine landje prominent op de kaart gezet als voortrekker op het gebied van FM.

Deze norm was zo succesvol dat bijna gelijktijdig (29 november 2002) de aanzet werd gemaakt om een Europese FM norm te ontwikkelen. Dit initiatief werd geleid door Fred Kloet en resulteerde in de vorming van de Europese facilitaire normcommissie CEN/TC348, die haar eerste vergadering had op 24 september 2003 en werd voorgezeten door Remko Oosterwijk.

Succes wordt voortgezet: EN15221

In 2007 zag de EN15221-1 Facility Management – termen en definities het licht en had Europa zowel een breed aanvaard FM-model en een gemeenschappelijk taal vastgesteld. Samen met EN15221-2 Facility Management – leidraad voor het opstellen van FM overeenkomsten werd hiermee het basis gevormd voor veel cruciale ontwikkelingen die we het afgelopen decennium voorbij hebben zien komen, zoals de regieorganisatie en oplossingen als IFM, TFM, enz.

fm-europe

Aan alle goede dingen komt een einde

Zoals NEN2748 het startschot betekende voor de oprichting van CEN/TC348 de ontwikkeling van de EN15221-serie, leidde de Europese norm tot de oprichting van ISO/TC267 en de ontwikkeling van de ISO41000-serie. Internationaal had men inmiddels de voordelen onderkend van een gemeenschappelijke norm voor de professionalisering van FM. In 2017 werden de internationale opvolgers van EN15221-1 en -2 door ISO gepubliceerd. Hierop is binnen Europa een stemronde gestart om de bestaande EN-normen te vervangen door deze verbeterde internationale versies.

EN15221-1 en -2 worden ingetrokken

Op 9 maart 2018 is bekend gemaakt dat de ISO41011:2017 Facility Management – Vocabulary én ISO41012:2017 – Facility Management – Guidance on strategic sourcing and and the development of agreements unaniem door de lidstaten zijn aangenomen als Europese facilitaire normen.
De EN15221-1 en -2 worden in september formeel door CEN ingetrokken (in Nederland zijn deze normen in 2017 al vervangen door de NEN-ISO41011 en NEN-ISO41012).

Hiermee is een einde gekomen aan een bijzondere periode binnen ons vakgebied, maar tegelijkertijd het startsein gegeven voor een volgende stap in de verdere ontwikkeling. Vooral de ISO41001:2018 – Facility Management (FM) Management Systeemnorm zal de belangrijke mijlpaal vormen in de ontwikkeling van FM als een professionele, strategische discipline.

ISO 41001 - Figure 1 - alternative - v4 (1)

Betekent dit het einde van de ontwikkeling van nieuwe Europese facilitaire normen?

Hoewel nieuwe FM normen verder zoveel mogelijk op ISO-niveau worden ontwikkeld, valt het niet te ontkennen dat op FM-gebied Europa ver vooroploopt ten opzichte van de rest van de wereld. Normen zijn het resultaat van consensus en consensus kan alleen worden bereikt als alle deelnemers niet alleen nut en noodzaak inzien, maar ook concreet met een normvoorstel uit de voeten kunnen. Binnen Europa is de rol CEN/TC348 Facility Management dan ook nog lang niet uitgespeeld. Zo wordt op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkeling van EN15221-8 Facility Management – Framework and Guidance to the management functions, roles, responsibilities and competences in Facility Management
Daarnaast wordt continu gekeken naar onderwerpen voor nieuwe Europese normen die ons mooie vakgebied helpen in de verdere ontwikkeling en professionalisering.

Deze blog verscheen de eerste keer op www.vanderpool.eu op 11 maart 2018

Post a Comment